W kategorii klas I LO oraz Technikum
I m Aleksandra Hrycyk I bm LO
II i III m – nie przyznano

W kategorii klas II LO oraz klas II, III Technikum
I m Jakub Czuczko II ce LO
II m Szymon Śliwa III b TI
III m – nie przyznano

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas
uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Ponadto uczestnicy II etapu otrzymują ocenę cząstkową
celujący z matematyki zgodnie z regulaminem konkursu.

GRATULUJEMY

Zespół Nauczycieli Matematyki
Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie

Kętrzyn, 20.03.2018r.