W dniu 22 marca 2018 r. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie otrzymał tytuł „Szkoły Dialogu 2017”. Wyróżnienie to związane jest z realizowanym przez uczniów Zespołu Szkół projektem edukacyjnym „Szkoły Dialogu” w ramach Forum Dialogu. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy młodzieży na temat wielowiekowej obecności Żydów na terenie Polski i ich wkładu w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny lokalnych społeczności. Ponadto ma również wpływać na dialog polsko – żydowski i budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji. Projekt był realizowany przez nauczycieli Zespoły Szkół – Panią Annę Szczechowicz – Brasel i Pana Adam Cybowicza. Uczniowie w ramach projektu zapoznawali się z funkcjonowaniem społeczności żydowskiej w dawnym Kętrzynie. Podsumowaniem projektu było przygotowanie wycieczki po miejscach związanych z życiem i funkcjonowaniem społeczności żydowskiej w dawnym Kętrzynie. Uczniowie zorganizowali dwukrotnie wycieczkę – w czerwcu i we wrześniu 2017 r. – dla wszystkich mieszkańców Kętrzyna oraz osób zaproszonych m.in. dawnych mieszkańców Kętrzyna. Projekt edukacyjny realizowany był przy współpracy z Panem Tadeuszem Korowajem i pracownikami Powiatowego Domu Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie.
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w ramach realizacji konkursu na projekt uczniowski upamiętniający lokalną społeczność żydowską otrzymał nominację w kategorii „Odkrywanie historii”. Ponadto szkoła otrzymała podziękowania od Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara za udział w projekcie oraz za budowanie pozytywnych relacji w dialogu polsko – żydowskim. Uczniowie biorący udział w projekcie oraz szkoła została również nagrodzona licznymi publikacjami książkowymi.
Anna Szczechowicz – Brasel
Adam Cybowicz