14 marca 2018 w naszej szkole obchodziliśmy “Światowy Dzień Liczby PI”, który spotkał się z szerokim zainteresowaniem uczniów. W konkursie wzięło udział bardzo dużo osób. Prace były różnorodne: rzeźby, plakaty, prezentacje multimedialne, wiersze. Jeden z uczniów nawet przebrał się za liczbę Pi. Trud włożony w twór został nagrodzony ocenami cząstkowymi z matematyki. Prace dowiodły, że każdy z uczniów biorący udział w konkursie przedstawił liczbę Pi w sposób wyjątkowy.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za aktywny udział.
Zespół matematyczny.Zdjęcia prac konkursowych wykonała pani Agnieszka Frankowska.