W tych dniach w szkole odbywają się rekolekcje według poniższego harmonogramu:
19.03. 2018 poniedziałek
Wszyscy uczniowie biorący udział w rekolekcjach o godzinie 8.40 razem z nauczycielami uczącymi na tej lekcji przechodzą do kościoła na rekolekcje. Proszę sprawdzić obecność uczniów przed wejściem do kościoła.
Po zakończonych rekolekcjach klasy pod opieką tych samych nauczycieli wracają na lekcje
Uczniowie klas , które zaczynają lekcje później spotykają się z wyznaczonymi nauczycielami przed kościołem w celu sprawdzenia obecności:
II ad LO – p. J. Małż
II m LO – p. E. Mieszkowska
II bc TI i Tek – p. D. Bazyluk
I b TI – p. S. Duczek

20.03.2017 wtorek
Wszyscy uczniowie biorący udział w rekolekcjach o godzinie 11.40 (5 lekcja) razem z nauczycielami uczącymi na tej lekcji razem przechodzą do kościoła.
Po zakończonych rekolekcjach klasy pod opieką tych samych nauczycieli wracają na lekcje
Po zakończonych rekolekcjach klasy pod opieką tych samych nauczycieli wracają na lekcje

Uczniowie uczęszczający na religię obowiązkowo uczestniczą
w rekolekcjach.

Uczniowie nie uczestniczący w religii obowiązkowo w tym czasie przebywają w bibliotece i podpisują listy obecności.
Wychowawców proszę o sporządzenie list uczniów, którzy nie uczestniczą w religii i dostarczenie ich do B. Milewicz w terminie do 16 marca 2018 roku (piątek)