UWAGA !!
Uczniów klas przedmaturalnych
Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum
zapraszamy do udziału w XII SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM
“Matematyka może być ciekawą przygodą”

I. INFORMACJE OGÓLNE

-konkurs matematyczny (dalej zwany „Konkursem”) skierowany jest do uczniów klas przedmaturalnych Liceum Ogólnokształcącego i oraz Technikum.
– organizatorem Konkursu jest pani Urszula Baraniecka przy współpracy Zespołu Matematycznego Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie.
– konkurs konsultowany jest z pracownikami naukowymi Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT w Warszawie

II. CELE KONKURSU:

– popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
– pobudzanie twórczego myślenia u uczniów i doskonalenie umiejętności niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów,
– stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa,
– motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
– zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi,
– popularyzacja Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego WAT w Warszawie.

III. ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
– dla uczniów klas I liceum ogólnokształcącego oraz technikum
– dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego oraz klas II, III technikum.

2. Zakres konkursu obejmuje zagadnienia z informatora maturalnego z matematyki, materiały pomocnicze –informator maturalny, zbiory zadań PP i PR CKE z 2015 r., oraz zbiór zadań konkursowych WAT 2015 (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce konkurs).

3. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap: Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Przez 3 tygodnie w każdy czwartek
tj. od 15.02.2018 r. będzie wywieszony na tablicy i publikowany na stronie internetowej
szkoły zestaw zadań w każdej kategorii. Rozwiązany zestaw należy najpóźniej oddać do
wtorku (włącznie) do godz. 14.00. Uczniowie, którzy otrzymają łącznie co najmniej 50%
możliwych do zdobycia punktów przechodzą do II etapu Konkursu.
II etap: Odbędzie się 14 marca 2018 r. (środa) w formie pisemnej,5można korzystać z kalkulatora.

IV. NAGRODY:

• 3 najlepszych uczestników w każdej kategorii otrzyma dyplom, nagrodę rzeczową, oraz cząstkową ocenę celującą (jako praca pisemna) z matematyki za 2 pkt
• Poniżej 3 miejsca uczestnicy II etapu otrzymują z matematyki cząstkową ocenę celującą z matematyki jak z aktywności za 1 pt.
Zespół Matematyczny
Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie.

Życzymy systematyczności, wytrwałości i matematycznych sukcesów.

Zadania konkursowe publikowane i wywieszane będą w dniach:

I zestaw – 15.02.2018 (czwartek)
II zestaw – 22.02.2018 (czwartek)
III zestaw – 1.03.2018 (czwartek)

Rozwiązany zestaw zadań na kartce A4 należy oddać najpóźniej do wtorku (I zestaw – 20.02.18; II zestaw – 27.02.18; III zestaw – 6.03.18) do godz. 13.00 w salach 105, 106 , 205 nauczycielom matematyki.

Maksymalną ilość punktów otrzymuje zadanie poprawnie rozwiązane z pełnym uzasadnieniem-komentarzem.

W dn. 9.03.2018 zostanie ogłoszona lista uczestników II etapu konkursu

Finał odbędzie się 14 marca 2018 r.