Miłą niespodziankę dla młodszych kolegów i koleżanek rozpoczynających naukę w Zespole Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie przygotował w piątek 29 września 2017 roku Samorząd Uczniowski, organizując otrzęsiny klas pierwszych. Pierwszoklasiści, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, musieli wykonać zadania sprawdzające m.in. ich sprawność fizyczną, uzdolnienia artystyczne oraz poziom wiedzy o nowej szkole. Pokonanie toru przeszkód, przeciąganie liny, rysowanie portretu wychowawcy, test o szkole – to tylko niektóre z zadań, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie.
Na zakończenie pierwszoklasiści wygłosili słowa przysięgi, zobowiązując się tym samym do przestrzegania określonych przez starszą społeczność uczniowską reguł:

„ Przyrzekamy być grzeczni na lekcji.
Przyrzekamy się kłaniać dyrekcji.
Będziemy dla starszych uprzejmi i mili.
Będziemy robić, co będą mówili.
Przyrzekamy z uśmiechem chodzić do szkoły.
Przyrzekamy starszym nosić toboły.
Będziemy samymi piątkowymi uczniami,
co stoją pod klasą równo, parami.
Przyrzekamy być cicho na przerwach,
nauczycielom nie grać na nerwach.
Pod tymi słowami się podpisujemy,
od dziś ich przestrzegać pilnie będziemy.”