W dniu 16 czerwca 2017 r. , w sobotę, odbyła się kolejna wycieczka ulicami Kętrzyna pod nazwą „Śladami rastenburskich Żydów”. Wycieczka została zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach projektu edukacyjnego Forum Dialogu Szkoły Dialogu. Jej celem było przybliżenie mieszkańcom dzisiejszego Kętrzyna historii naszego miasta.
Na trasie wycieczki jej uczestnicy odwiedzili miejsca związane z funkcjonowaniem i życiem społeczności żydowskiej w dawnym Kętrzynie tj. w Rastenburgu, przed wybuchem II wojny światowej. Wycieczka wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców Kętrzyna. Gośćmi specjalnymi byli Pan Frank Lothar Kravolitzki i Pan Dietmar Pertsch, dawni mieszkańcy Rastenburga. Pan Kravolitzki podczas wycieczki podzielił się z jej uczestnikami swoimi wspomnieniami na temat jego życia w przedwojennym Rastenburgu oraz z lat wojny.

Prowadzący projekt
Anna Szczechowicz-Brasel
Adam Cybowicz