Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie historycznym

Ścieżkami Powiatu Kętrzyńskiego”

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Dom Kultury.
Przedmiotem konkursu jest:

– zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji członków rodziny związanych z losami domu rodzinnego, miejscowości, sołectwa,  gminy, powiatu,
– zebranie i opracowanie (opis) dokumentów, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią domu, miejscowości, sołectwa, gminy.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentacja w formie pisemnej.

Chętnych do uczestnictwa w konkursie prosimy o kontakt z Panem Adamem Cybowiczem.