W roku szkolnym 2017/2018 hasłem przewodnim jest
“Wyzwania współczesnego rynku pracy”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i przebiega w trzech etapach:
I etap (szkolny) odbędzie się 8 listopada 2017 r.

Zachęcamy do udziału – czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia przyjmuje:  Pani Iwona Bryś i Pani Anna Zborowska (CPK sala 13 i 14)
Termin 26.09.2017r