OLIMPIADA!
“Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i przebiega w trzech etapach:
I etap (szkolny) odbędzie się 27 listopada 2017 r.
Zachęcamy do udziału – czekają atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia przyjmuje: Pani Anna Zborowska