22.08.2017 r. godz. 9.00

Egzaminy pisemne w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej

I komisja (matematyka) sala nr 212

Przewodniczący – Anna Zborowska
Członek zespołu – Ryszard Sobieszczyk
Członek zespołu – Sławomir Tymoszuk

II komisja (język angielski nowa formuła) sala nr 213

Przewodniczący – Maria Komosińska
Członek zespołu ­Jerzy Małż
Członek zespołu – Robert Pędzich

III komisja (matematyka) sala nr 8A

Przewodniczący – Magdalena Smólnik
Członek zespołu ­Jadwiga Meller-Rak
Członek zespołu – Stella Stukanowa

ZSCKR Karolewo
Adam Cybowicz ­ 22.08.2017 r. godz. 9.00
Dorota Król ­ 22.08.2017 r. godz. 9.00

Reszel
Lesja Batko ­22.08.2017 godz. 9.00
Grażyna Koszczyc – ­23.08.2017 godz. 9.00 (ustny)
Izabela Romanowska ­23.08.2017 godz. 9.00 (ustny)
Rezerwowa:
Barbara Kowszuk