23 czerwca 2017 na uroczystym apelu zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Swoją obecnością, w imieniu pana starosty, zaszczyciła nas Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego pani Iwona Kozłowska.
W trakcie akademii pani dyrektor Irena Hadziewicz omówiła sukcesy uczniów, wręczyła nagrody, dyplomy oraz świadectwa z czerwonym paskiem. Pani dyrektor przeczytała list od Olsztyńskiego Kuratora Oświaty skierowany do uczniów oraz wspomniała o bezpiecznym spędzaniu wakacji. Zastępca dyrektora pani Barbara Milewicz,  wymieniła uczniów z najlepszymi wynikami na koniec roku. Na apelu nie było klasy drugiej ekonomicznej, która zdawała egzamin praktyczny A.35.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!