Wyniki XI Szkolnego Konkursu Matematycznego „Matematyka może być ciekawą przygodą”

w kategorii klas pierwszych:

I – Kamila Pucyk I ceLO
II, III – nie przyznano

w kategorii klas drugich:

I – Dominika Pacholec II bce LO
II – Monika Kwaśniak II bce LO
III – nie przyznano

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

Ponadto uczestnicy II etapu otrzymują ocenę cząstkową celujący z matematyki zgodnie z regulaminem konkursu.

GRATULUJEMY

Zespół Nauczycieli Matematyki
Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie

Kętrzyn, 20.03.2017r.