“Wspomnienia są jak perły, mają w sobie coś z klejnotów i coś z łez.”
Maria Curie-Skłodowska

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie świętuje w tym roku 70-lecie swego istnienia.

14 października 2017 roku obchodzony będzie Jubileusz 70-lecia połączony ze zjazdem absolwentów wszystkich roczników oraz balem.
Ten dzień będzie wyjątkową okazją do wspólnego spotkania po latach, przeżywania od nowa wydarzeń i chwil sprzed lat – sentymentalną podróżą do przeszłości. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów oraz byłych pracowników do udziału w uroczystościach.

Program uroczystości jubileuszowych w dniu 14 X 2017 r.

10.00 Msza św. w Kościele św. Katarzyny w Kętrzynie
od 11.15 Rejestracja uczestników w punkcie informacyjnym w budynku szkoły

12.00 Gala Jubileuszowa
14.30 Spotkania roczników w klasach oraz zwiedzanie szkoły
18.00 Bal Absolwentów w Hotelu Koch ul. Sportowa 1 w Kętrzynie

  • Zasady uczestnictwa:
    opłata za uczestnictwo w Gali Jubileuszowej i spotkaniu rocznikowym (otrzymanie pamiątek okolicznościowych) – 30 zł
  • udział w Balu Absolwentów – 120 zł od osoby

Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat 29.09.2017 r.

Wpłat należy dokonywać na konto:
87 1020 3639 0000 8402 0002 1816
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej
Tytuł przelewu: Jubileusz- – imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły

W celu deklaracji udziału w uroczystościach prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej szkoły oraz potwierdzenie przelewu.

Kartę zgłoszenia można wypełnić:
– w formie elektronicznej na adres: 70-leciezs@wp.pl
– pisemnie na adres :

        Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej
ul. Wojska Polskiego 12

  11- 400 Kętrzyn
z dopiskiem: Jubileusz

pobierz formularz dla byłych pracowników w wersji pdf

pobierz formularz dla byłych pracowników w wersji doc

pobierz formularz dla absolwentów w wersji pdf

pobierz formularz dla absolwentów w wersji doc

W związku z planowaną uroczystością, w imieniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia, zwracamy się z prośbą do absolwentów i dawnych pracowników szkoły o udostępnienie wszelkiego rodzaju materiałów dotyczących szkoły (wspomnień, zdjęć, wycinków prasowych itp.) w celu wykorzystania do przygotowania jubileuszu. Prosimy o dostarczanie materiałów do sekretariatu Zespołu Szkół lub przesyłanie drogą elektroniczną na adres: 70-leciezs@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu
70-lecia ZS. im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie