10 listopada 2015 r. o godz. 9,00 odbyło się ślubowanie 32. uczniów I klasy mundurowej

Liceum Ogólnokształcącego, w której realizowana jest innowacja programowo-organizacyjna

o nazwie „Klasa mundurowa- bezpieczeństwo narodowe”, przygotowane pod kierunkiem płk

rezerwy Wiesława Adamczyka.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego płk rezerwy Wiesław

Adamczyk złożył meldunek staroście Ryszardowi Niedziółce, a następnie oddano honory

sztandarowi i starosta przywitał kadetów, którzy odpowiedzieli na przywitanie godnie kadeta.

Po przywitaniu gości przez dyrektor Irenę Hadziewicz nastąpił najważniejszy punkt

uroczystości, czyli ślubowanie na sztandar Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w

Kętrzynie, a następnie dyrektor Irena Hadziewicz i Starosta Kętrzyński wręczyli kadetom

akty ślubowania, a następnie wyróżnienia w konkursie strzeleckim i nagrodę fair play.

Po tej części programu nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali Irena

Hadziewicz – przemówienie,  Ryszard Niedziółka, brygadier Zbigniew Borys, dr Helena Marek,

ppłk Mariusz Witkowski i Katarzyna Bronakowska.

Po przemówieniach płk Wiesław Adamczyk wyprowadził szandar szkolny, złożył meldunek

staroście o zakończeniu uroczystości i wyprowadził kadetów w szyku, krokiem defiladowym.

Uroczystość ślubowania uświetnili swoją obecnością:

 -Ryszard Niedziółka, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego,

– Alicja Kamińska radna Powiatu Kętrzyńskiego i członek Zarządu Powiatu,

– dr Helena Marek, dziekan wydziału zamiejscowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

w Poznaniu

– ppłk mgr Mariusz WITKOWSKI, Wojskowy Komendant Uzupełnień

– brygadier mgr inż. Zbigniew Borys, Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie

– delegacja XV Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

– delegacja Straży Granicznej w Kętrzynie

– Katarzyna Bronakowska, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kętrzynie

– Ewa Jakubiec, dyrektor SOSW w Kętrzynie

– uczniowie kl. III a Straż Graniczna z Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz z wychowawcą Elżbietą

Jadczak oraz licznie przybyli członkowie rodzin kadetów

Dekorację przygotowano pod kierunkiem Marioli Komosińskiej, która koordynowała również

drukowanie plakatów informacyjnych i aktów ślubowania. Współorganizatorem uroczystości

był Karol Fąderski wicedyrektor i wychowawca klasy mundurowej.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości,

Irena Hadziewicz

 

{gallery}stories/2015_2016/slubowanie_2015{/gallery}