Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej
w Kętrzynie

ul. Wojska Polskiego 12

11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 29 83

e-mail: zsketrzyn@wp.pl