Nauczyciele zatrudnieni
w Zespole Szkół
im. Marii Curie Skłodowskiej
w Kętrzynie Rok szkolny 201/2017.

Hadziewicz Irena – matematyka (Dyrektor Zespołu Szkół)
Milewicz Barbara – przedmioty informatyczne, fizyka (z-ca dyrektora)
Adamczyk Wiesław – szkolenie wojskowe
Baraniecka Urszula – matematyka
Bazyluk Dorota – matematyka
Batko Lesja – fizyka, język rosyjski
Bihuń Krzysztof – przedmioty informatyczne
Bryś Iwona – przedmioty ekono
Cybowicz Adam – historia, wos
Dąbkowski Eugeniusz – przedmioty elektryczne
Deszczyńska Agnieszka – język rosyjski, geografia
Duczek Sławomir – przedmioty informatyczne
Duma-Stolz Wiesława – geografia
Fąderski Karol – podstawy przedsiębiorczości
Guźniczak Magdalena – wf
Hryniewicka-Bućko Joanna – matematyka
Komosińska Mariola – historia i społeczeństwo, religia, historia
Koszczyc Grażyna – język angielski
Kowalik Joanna – język niemiecki
Kowalik Paweł – język niemiecki, przedmioty informatyczne
Król Dorota – język angielski
Lisowski Andrzej – przedmioty elektryczne
Małż Jerzy – wf, edukacja dla bezpieczeństwa
Meller-Rak Jadwiga – pedagog
Mieszkowska Ewa – historia, wos, język polski
Mieszkowski Waldemar – przedmioty informatyczne
Nowicki Grzegorz – przedmioty informatyczne
Pancechowska Marzena – religia, język rosyjski
Piotrowska Ewa – przedmioty przyrodnicze
Puciato Marcin – przedmioty informatyczne
Rembowska Beata – podstawy przedsiębiorczości, chemia
Roksela Kamil – wf
Romanowska Izabela – język angielski
Rydzik Teodozja – język polski
Skrzypczyńska Dominika – język polski
Smólnik Magdalena – bibliotekarz
Sobieszczyk Ryszard – biologia
Sopyła Piotr – w-f
Stokłosa Beata – język polski, wok
Szczechowicz-Brasel Anna – język angielski
Wachnik Anna – język polski
Wąsik Edyta – język angielski
Wiercioch Brygida – matematyka, przedmioty ekonomiczne
Wieliczko-Kaczmarek Agnieszka – chemia, fizyka
Sadko Łukasz – religia
Zadrożna Katarzyna – chemia
Zborowska Anna – przedmioty ekonomiczne